Posts

Showing posts from May 27, 2020

Janganlah Takut Janganlah Patah Hati Sebab TUHAN Selalu Menyertai Engkau

Ulangan 31:8  Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu dia sendiri akan menyertai engkau  dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau;janganlah takut dan janganlah patah hati. ayat tersebut menjelaskan kepada kita sebagai umat ciptaannya jangan takut sebab ia ada ber sama2 dengan kita,ia akan selalu memberkati kita Dan kita sebagai umat Janganlah mengeraskan hati untuk selalu setia dan datang kepadanya,sebab Allah yg kita sembah tidak pernah membataskan kapan di mana saja kita boleh datang kepadanya,Skarnang pun ia menunggumu untuk datang kepadannya melalui doamu,ia merindukanmu,oleh sebab itu janganlah takut" begitupun dalam menghadapi dunia yg skarang ini dan kita di kejutkan dengan wabah covid-19/corona yakinilah sebab itu terjadi atas seizin TUHAN, seperti dikatakan dalam(Mat 5:17  aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya) sebab itu berjaga jagalah dan berdoalah sebab kita tdk tau kapan kedatangan Tuhan yg ked